23 - 26 มิถุนายน 2564


งานแสดงสินค้าแห่งเดียวในอาเซียนเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง บริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีทุกประเภทที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้ามาตรการฟื้นฟู เสริมพลังโรงงานยุคใหม่

จากวิกฤติโควิด-19 ผู้ประกอบการโรงงานหลายรายอาจจะกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบที่เผชิญในหลายเดือนที่ผ่าน ทางรอดจากช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้นอกจากจะต้องอาศัยการปรับตัวในธุรกิจให้ทันแล้ว การช่วยเหลือจากภาครัฐจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการช่วยผ่อนปัญหาจากหนักเป็นเบาได้ บทความฉบับนี้จึงได้รับเกียรติจาก คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะมาชี้แจงถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ พร้อมคำแนะนำถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบโรงงานและการผลิตเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเติบโตได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่นี้

“ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สรุปให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับโรงงานจำนวน 56,598 แห่งทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้ กรมโรงงานยังมีการจัดทำคำของบประมาณฟื้นฟูจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 และโครงการจำนวนทั้งหมด 5 โครงการ โดยครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักร การยกระดับด้านความปลอดภัย มาตรฐาน ผลิตภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยเทคนิควิศวกรรมอาหาร และการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ SMEs ในซัพพลายเชน เป็นเงินประมาณ 231 ล้านบาท”

แนะโรงงานพร้อมรับกระแส ดิจิทัล และ On-demand Manufacturing

สำหรับการปรับตัวของโรงงาน คุณศุภกิจได้กล่าวถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช่วยให้การดำเนินอุตสาหกรรมเดินหน้าไปได้ โดยภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จะเคลื่อนตัวสู่ด้านดิจิทัล และภาคการผลิตจะเป็นในลักษณะ On-demand Manufacturing มากขึ้น โควิด-19 จึงเป็น Game Changer ที่ทำให้เราก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มตัว

“ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีระบบที่เป็นอัตโนมัติใดๆ มาก่อน อาจเริ่มต้นด้วยการจัดหาระบบอัตโนมัติง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มศักยภาพด้วยการจัดหาเพิ่มระบบอัตโนมัติและหรือระบบหุ่นยนต์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบ IoT/IIoT ระบบ Cloud Computing รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่จะใช้ทำงานร่วมกับซัพพลายเชนต่างๆ รวมไปจนถึง การทำ E-tax Invoice เพื่อเพิ่มความเป็นระบบอัตโนมัติที่ครบวงจร”

 

เอ็กซ์ฮิบิชั่น ทางลัดเพื่อการพัฒนา

กล่าวได้ว่า การปรับปรุงคุณภาพโรงงาน นอกจากเรื่องสายการผลิตแล้ว ระบบโรงงานที่ได้มาตรฐานยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องพัฒนาให้ได้อย่างครอบคลุม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานแฟ็กเทค 2021 ในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564 ณ ไบเทค บางนา งานเดียวในอาเซียนที่จะรวบรวมโซลูชั่นและบริการเพื่อพัฒนาการระบบโรงงานรอบด้าน ระบบไฟและไฟฟ้า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ระบบรักษาความปลอดภัยและไอที รวมไปถึงโซลูชั่นเพื่อการก่อสร้างและบำรุงรักษา อีกทั้งการเสริมองค์ความรู้ในงานสัมมนา ที่จะเจาะลึกด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม จะเข้ามาช่วยสร้างปรับเปลี่ยนโรงงานสู่มาตรฐานและอุตสาหกรรม 4.0 ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

“งานแสดงสินค้านับว่าเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดชิ้นสำคัญที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ สามารถใช้เชื่อมต่อกับลูกค้า ฟื้นฟูและสร้างแบรนด์ในตลาดได้อย่างรวดเร็วที่สุด เป็นการรวมกันซึ่งไอเดีย เทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวเร่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเยียวยาธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็ว” คุณศุภกิจ กล่าวปิดท้าย