19-22 มิถุนายน 2567

ข้อมูลงาน

พิมพ์เขียวเพื่อก้าวสู่โรงงานแห่งอนาคต

งาน"แฟ็กเทค"จะเป็นแหล่งรวมเจ้าของโรงงานและวิศวกรผู้บริหารจัดการโรงงานให้ได้พบคำตอบสำหรับทุกโจทย์ความต้องการการออกแบบและสร้างโรงงาน ระบบการบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน การดูแลรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาโรงงาน และอีกมากจากผู้ให้บริการจากนานาประเทศ แฟ็กเทคจะสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ในการสร้างโรงงานที่เปี่ยมคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภทสินค้าที่แสดง

ผู้แสดงสินค้ากว่า 350 บริษัทจะมารวมตัวกัน โดยประกอบด้วยเจ้าของเทคโนโลยีและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้

 • Electric and Lightning
  Accumulators / Electric Safety / Circuit Breaker / Energy Efficiency / Energy Saving /Lighting, Lighting Fixtures/Power Control / Smart Energy Solutions / Power Control / Smart Energy Solutions / Solar Batteries / Solar Panel      
 • Environment
  Energy Performance Contract (EPC) / Factory Management System / HVAC System and Control / Industrial Sewerage Technology / Environmental Instrument / Pre-treatment / Refrigeration Solutions / Smart Factory Technology / Treatment  / UPS / Battery Backup / Ventilation & Heating  / Waste Management             
 • Factory Security , IT
  CCTV / Disaster Prevention Equipment / Factory Management Software / Fire & Safety / IOT & Smart Devices for Factory Security / Mobile Application  /  Safety Fences, Shutters
 • Construction & Maintenance Solution
  Building Automation Systems / Cleanroom /  Engineering Services /  Factory and Construction Materials & Systems / Heat Insulation Coatings / Hygiene Services / Tools & Equipment for Factory Maintenance / Monitoring and Measuring Equipment / Plan Printer / Wide Printer /  Turnkey Construction Services

กลุ่มผู้ชมงาน

ผู้ชมงานคุณภาพกว่า 10,000 รายจะมารวมตัวกันจากภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้

 • By Job Function
  Management-Owners / Production Technologies Maintenance / Procurement, Purchasing Management, General Affairs / Consultancy / IT Manage / Consulting Engineers / Safety and Security / Purchasing / Factory Owners & Developers
 • By Industry
  All Industry Manufacturing / Factory Management Manufacturing / Sub-Contractor / Facilities Management departments (Environment, Utilities, Safety & Security) / Architectural
 •  New Visitor Profile

Comercial facilities from Medical facilities / education institutes / commercial buildings / shopping malls / office buildings and public transportation facilities

 

หมายเหตุ!

“แฟคเทค” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล