24 - 27 มิถุนายน 2563 ไบเทค, บางนา

งานแสดงสินค้าแห่งเดียวในอาเซียนเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง บริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีทุกประเภทที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่เดียวจบครบทุกโซลูชั่นเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

แฟกเทค 2020 งานเดียวในอาเซียนที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้าง ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และการบริหารโรงงาน

 

แฟกเทค 2020 จะจัดขึ้นร่วมกับงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2020 งานที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตล่าสุด จัดร่วมกับงานแฟกเทคที่จะให้โซลูชั่นเพื่อพัฒนาและซ่อมแซมระบบโรงงานให้สามารถติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ได้ หรือเพื่อการยกระดับระบบโรงงานไปสู่แนวทางรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในอนาคต

 • Electric and Lighting
  Energy Efficiency / Electric Safety / Circuit Breaker / Smart Energy Solutions / Lighting, Lighting Fixtures / Solar Batteries / Energy Saving / Power Control
 • Environment
  Industrial Sewerage Technology / Treatment / Instrument / Pre-treatment / Waste management / Refrigeration Solutions / Ventilation & Heating / HVAC System and Control
 • Factory Security, IT
  Safety Fences, Shutters / CCTV / Fire & Safety / Disaster Prevention Equipment / IOT & Smart devices
 • Construction & Maintenance Solution
  Building Automation systems / Factory and Construction materials & Systems / Maintenance Tools & Equipment / Heat Insulation Coatings
 • By industry
  Manufacturer / Factory Management Manufacturing / Developer / Architectural / Sub-Contractor
 
 • By Job Function
  Management-Owners / Production Technologies Maintenance / Procurement, Purchasing Management, General Affairs / Consultancy / IT Manager

จัดร่วมกับงาน

หมายเหตุ
“แฟกเทค 2020” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล