19-22 มิถุนายน 2567

งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้าง บำรุงรักษา บริหารจัดการโรงงานและอาคารแห่งเดียวในอาเซียน - ครั้งที่ 3

 

 

 

ส่วนหนึ่งของงาน :


ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด


eNewsletter

eNewsletter

FacTech Blogs

FacTech Blogs

โซลูชั่นเพื่อทุกโรงงานและโกดังสินค้าจากไอยราวาณิชย์

ลดการสูญเสียคุณภาพการผลิตในโรงงานด้วย AI

ต้องการรับข่าวสารล่าสุด

ต้องการรับข่าวสารล่าสุด

FACTECH 2023 e-Post Show

Every Support Promotes the Next Move

 

FACTECH Team would like to express our thanks to visitors, exhibitors, and every supporter for joining us in creating another groundbreaking chapter of success in 2023.

 

We look forward to welcoming you again at this platform of the year at FACTECH, co-located with Manufacturing Expo, from 19-22 June 2024, BITEC, Bangkok!

e-Show Daily #1

21 June 2023

e-Show Daily #2

22 June 2023

e-Show Daily #3

23 June 2023

e-Show Daily #4

24 June 2023

FACTECH 2023 e-Show Daily

e-Show Daily #1

21 June 2023

e-Show Daily #2

22 June 2023

e-Show Daily #3

23 June 2023

e-Show Daily #4

24 June 2023

中文 ฉบับภาษาจีน

e-Show Daily #1

2023年6月21日

e-Show Daily #2

2023年6月22日

e-Show Daily #3

2023年6月23日

e-Show Daily #4

2023年6月24日

FACTECH 2023 Hot Shot

Hot Shot #1

21 มิถุนายน 2566

Hot Shot #2

22 มิถุนายน 2566

Hot Shot #3

23 มิถุนายน 2566

Hot Shot #4

24 มิถุนายน 2566

เส้นทางสู่การค้นหาผู้จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะมาจัดเสนอในงาน

Media Partner

ติดต่อ และติดตามเราได้ที่

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา :

T. 0 2686 7222 

F. 0 2 686 7266 

E. [email protected]

หมายเหตุ
“แฟกเทค 2023” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล