ช่องทางเสริมการเติบโตธุรกิจไร้ขีดจำกัด

จากการที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และกำลังผลักดันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสู่ยุคใหม่ ความต้องการที่จะยกระดับประสิทธิภาพโรงงานเพื่อที่ให้สามารถติดตั้งเครื่องจักรรูปแบบใหม่ได้จึงเพิ่มสูงขึ้น งานแฟกเทค 2022 จึงเข้ามาตอบโจทย์ด้วยการเป็นเวทีที่รวบรวมโซลูชั่นเพื่อการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงโรงงาน พร้อมให้เทคโนโลยีและบริการเพื่อการพัฒนาระบบโรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายในงานจะเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเชื่อมเครือข่ายธุรกิจผู้แสดงสินค้ากับผู้ผลิต ผู้จัดการโรงงาน นักพัฒนา วิศวกร สถาปนิก และผู้รับเหมาช่วง จากหลากหลายประเภทของอุตสาหกรรมการผลิต

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมาย!

แฟกเทค 2022 ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลากหลาย เพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด!

  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • การตลาดผ่านทางออนไลน์
  • เว็บไซต์
  • และอีกมาก

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราที่

T. 0 2686 7299

F. 0 2 686 7288 

E. factech@reedtradex.co.th

หมายเหตุ
“แฟกเทค 2022” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล