เชิญร่วมรับฟัง FACTECH Virtual Conference งานสัมมนาออนไลน์ที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง การบริหารโรงงาน และปรับเปลี่ยนระบบโรงงานไปสู่แนวทางรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงโรงงานอุตสาหกรรม, ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ  

FACTECH VIRTUAL CONFERENCE 2021

โรงงานไทยยุคใหม่กับเทรนด์การก่อสร้างแห่งอนาคต

“The Green Factory of the Future and the Transformation in Construction”

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.

จัดโดย บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

คุณกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี

ผู้อำนวยการ (กทส.)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณเอื้อมพร ปัญญาใส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช

นายกสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณพัลลภ บุญศิริ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ

Head of Enterprise Marketing Management Unit

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

คุณธนพล เขียวอ่อน

พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ

หมายเหตุ (กำหนดการ ณ วันที่ 18 มี.ค.2564)

• ถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทย / สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย / กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

• สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th หรือโทร 02 686 7222